Isnin, 26 April 2021

KAFFARAH DAN JENIS-JENIS

Kaffarah bermaksud perbuatan yang boleh menghapus dosa yang berupa membebaskan hamba, bersedekah dan puasa dengan syarat-syarat tertentu. Ia juga sebagai suatu penampal disebabkan kecuaian yang dilakukan oleh manusia dalam tindakannya.

Jenis-Jenis Kaffarah

Jenis-jenis kaffarah yang berkaitan dengan memberi makan kepada fakir miskin (bersedekah) ialah:

 1. Kafarah melakukan persetubuhan siang hari pada bulan ramadhan

  1. memerdekakan seorang hamba
  2. sekiranya tidak mampu hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut.
  3. jika tidak mampu berpuasa,hendaklah memberi makan kepada 60 orang fakir miskin.

 2. Kafarah Zihar

  1. memerdekakan seorang hamba
  2. sekiranya tidak mampu hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut.
  3. jika tidak mampu berpuasa,hendaklah memberi makan kepada 60 orang fakir miskin.

 3. Kafarah Nazar

  1. Memberi makan sepuluh orang miskin, atau
  2. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
  3. Memerdekakan seorang hamba.

  Jika tidak mampu melakukan tiga pilihan di atas, maka mengikut tertib berikutnya hendaklah dia berpuasa tiga hari samada secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Para fuqaha telah bersepakat bahawa puasa hanya boleh dilakukan jika dia tidak mampu melakukan tiga pilihan di atas.

 4. Kafarah sumpah

  1. Memberi makan sepuluh orang miskin, atau
  2. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
  3. Memerdekakan seorang hamba.

 5. Ila’(sumpah suami untuk tidak menyetubuhi untuk tempoh waktu tertentu)

  1. Memberi makan sepuluh orang miskin, atau
  2. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, atau
  3. Memerdekakan seorang hamba.

Jika tidak mampu melakukan tiga pilihan di atas, maka mengikut tertib berikutnya hendaklah dia berpuasa tiga hari samada secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Para fuqaha telah bersepakat bahawa puasa hanya boleh dilakukan jika dia tidak mampu melakukan tiga pilihan di atas.

Tiada ulasan:

kasihislami.blogspot.com